1. Home
  2. Laboratory Improvement
  3. Laboratories Outside the USA
  4. Sharing CAP Expertise
  5. ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจาก CAP แห่งแรกในเวียดนาม เพิ่มความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ

ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจาก CAP แห่งแรกในเวียดนาม เพิ่มความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ

English | ไทย | Tiếng Việt

ประเทศเวียดนามมีประชากรมากกว่า 95 ล้านคน มีโรงพยาบาลรัฐมากกว่า 1,000 แห่ง และห้องปฏิบัติการเอกชน 170 แห่ง แต่ยังไม่มีที่ใดได้รับการรับรองจาก College of American Pathologists (CAP) จนกระทั่ง Medical Laboratory and Technology Company (MEDLATEC) ซึ่งเป็นเครือบริษัทผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วย โรงพยาบาลหนึ่งแห่ง คลินิกสองแห่ง และห้องปฏิบัติการอีกหนึ่งแห่งในกรุงฮานอยได้กลายเป็นที่แรกในเวียดนามที่บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

การแสวงหาคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้งและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

นับตั้งแต่ร่วมงานกับ MEDLATEC ในปี ค.ศ. 2012 ดร. Trinh Thi Que, PhD ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ในการนำองค์กรไปสู่การเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านการทดสอบทางคลินิกในเวียดนาม ในปี 2016 ดร. Que และทีมงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยให้องค์กรแห่งนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 และจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ แต่พวกเขาไม่ต้องการหยุดเพียงแค่นั้น ดร. Que และทีมงานยังสนใจที่จะยกระดับมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น โดยดำเนินการตามโปรแกรมการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการของ CAP

หากบรรลุเป้าหมายสำคัญนี้ MEDLATEC จะสามารถเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุดระดับโลก ซึ่งจะช่วยปรับปรุงความพึงพอใจ ยกระดับประสบการณ์และเพิ่มความไว้วางใจให้กับผู้ป่วยราวสี่ล้านคน เมื่อประกอบกับชื่อเสียงความเป็นเลิศในระดับโลกของ CAP แล้ว MEDLATEC จะสามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้ป่วย สร้างความมั่นใจมากขึ้นในด้านผลการทดสอบ และทัดเทียมห้องปฏิบัติการชั้นนำทั่วโลก เหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้องค์กรที่กำลังเติบโตแห่งนี้ตัดสินใจขอรับการรับรองจาก CAP คือ เพื่อขยายการให้บริการที่แพร่หลายยิ่งขึ้น ทั้งยังให้การดูแลและสนับสนุนที่จำเป็นแก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตามคำกล่าวของคุณ Pham Van Ngai, MSC รองผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ การได้รับการสนับสนุนและการส่งเสริมอย่างเต็มที่จากผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการบริหารของ MEDLATEC นั้นเป็นแรงกระตุ้นที่ผลักดันให้เจ้าหน้าที่พยายามบรรลุเป้าหมายสำคัญนี้ให้ได้ ทีมผู้บริหารเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการรับรองคุณภาพจาก CAP ว่าไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ในส่วนห้องปฏิบัติการเท่านั้น แต่รวมถึงทั้งองค์กรอีกด้วย

คำแนะนำและการสนับสนุนจากเครือข่ายห้องปฏิบัติการทั่วโลก

เส้นทางสู่การรับรองคุณภาพไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับ MEDLATEC โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งอุปสรรคในเรื่องของภาษาและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก แต่ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้หยุดยั้งทีมงานแม้แต่น้อย พวกเขาหันไปทุ่มเทความสนใจในด้านการแปลและปรับแก้เอกสารให้เป็นไปตามข้อกำหนด checklists ของ CAP ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังได้ติดต่อกับเครือข่ายของ CAP ที่มีอยู่ทั่วโลกเพื่อหารือกับองค์กรที่ได้รับการรับรอง เช่น ห้องปฏิบัติการ Parkway Laboratory ในสิงคโปร์ นอกจากนี้พวกเขาได้ขอให้ทีม CAP แบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึกเพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดบางอย่างให้ดียิ่งขึ้น

ในระหว่างการดำเนินงานทุกขั้นตอน เราได้รับคำแนะนำอย่างครอบคลุมและละเอียดถี่ถ้วนจากผู้เชี่ยวชาญของ CAP ถึงแม้ว่าการสื่อสารผ่านทางอีเมลของเราจะล่าช้าเนื่องจากโซนเวลาที่ต่างกัน แต่ทีมงาน CAP เป็นกันเองและรอบคอบเสมอ ซึ่งช่วยให้พวกเราบรรลุเป้าหมายได้ทันท่วงที

คุณ Pham Van Ngai, MSC รองผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ MEDLATEC

Checklists การรับรองคุณภาพของ CAP ขับเคลื่อนการสร้างมาตรฐาน

Checklists การรับรองคุณภาพของ CAP มีประโยชน์อย่างมหาศาลสำหรับ MEDLATEC เพราะช่วยให้ทีมมีแนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยให้พวกเขารับมือกับปัญหาในแต่ละวัน ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทีม Checklists ดังกล่าวช่วยให้ทีมงานเห็นภาพที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินงานในห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพในระดับสูง อีกทั้งยังให้รายละเอียดเพื่อสนับสนุนสาขาความรู้เฉพาะด้าน เช่น ชีวเคมี เซลล์พันธุศาสตร์ (cytogenetics) และพยาธิวิทยาทางกายวิภาค (anatomical pathology) และ checklists เหล่านี้ ยังช่วยให้ทีมสามารถเข้าถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับสากล รวมถึงความก้าวหน้าล่าสุดในด้านเวชศาสตร์ เทคโนโลยี และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านห้องปฏิบัติการได้อย่างง่ายดาย

แม้ว่ามาตรฐาน ISO 15189 และโปรแกรมการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการของ CAP จะมีความคล้ายคลึงกันบ้างก็ตาม แต่ คุณ Ngai พบว่า checklists การรับรองคุณภาพของ CAP ให้คำถามเชิงลึกที่มุ่งเน้นไปที่ด้านเวชศาสตร์ชันสูตรและพยาธิวิทยาโดยเฉพาะ ซึ่งช่วยให้ทีมค้นพบปัญหาที่ไม่เคยพิจารณามาก่อน นอกจากนี้ checklists ยังมีความจำเป็นสำหรับการจัดทำระบบเอกสารขององค์กรและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยช่วยให้พวกเขาปรับปรุงคุณภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งลดข้อผิดพลาดและความเสี่ยง ที่สำคัญไม่แพ้กันคือ คุณ Ngai ได้ใช้ checklists เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่มีความพร้อมสำหรับรับการตรวจรับรองจาก CAP

ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจในห้องปฏิบัติการของเราเป็นอย่างมาก และมั่นใจในคุณภาพการบริการที่เรามอบให้กับลูกค้า

คุณ Nguyen Thi Kim Len, MMed รองผู้อำนวยการทั่วไป MED Group และผู้อำนวยการโรงพยาบาล MEDLATEC

การรับรองคุณภาพสร้างโอกาสใหม่ๆ

นับตั้งแต่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก CAP คุณ Nguyen Thi Kim Len, MMed รองผู้อำนวยทั่วไปของ MED Group และผู้อำนวยการโรงพยาบาล MEDLATEC พบว่าองค์กรของตนมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น การมีผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือมากขึ้น ยิ่งทำให้ห้องปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้น และทำให้ผู้ป่วยรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเวลาใช้บริการ นอกจากนี้ คุณ Ngai ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า แผนกต่างๆ เช่น พันธุศาสตร์และพยาธิวิทยา มีความมั่นใจในผลการทดสอบมากยิ่งขึ้นและมีความภูมิใจที่ได้ใช้บริการห้องปฏิบัติการ ซึ่งทำให้มีปริมาณการทดสอบจากการรับสิ่งส่งตรวจต่อเพิ่มขึ้น เป็นสองเท่า

การได้รับการยอมรับจาก CAP ในระดับโลกทำให้ MEDLATEC แตกต่างจากห้องปฏิบัติการอื่นๆ ในภูมิภาค ช่วยให้ธุรกิจขององค์กรมีความโดดเด่นจากคู่แข่งมากขึ้น ตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนคือ ปัจจุบันมีลูกค้าต่างประเทศจำนวนมาก ที่วางใจให้ MEDLATEC เป็นตัวเลือกอันดับแรกสำหรับการทดสอบโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการเดินทาง หรือย้ายถิ่นฐาน

ในอนาคตข้างหน้า MEDLATEC ตั้งเป้าที่จะขยายฐานลูกค้าเพิ่มเป็นเจ็ดล้านคน ซึ่งจากการขับเคลื่อนนวัตกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และการได้รับการรับรองคุณภาพจาก CAP องค์กรแห่งนี้ก็พร้อมแล้วที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น

ประโยชน์อีกประการหนึ่งของการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากลของ CAP ก็คือ ปัจจุบัน MEDLATEC มีโอกาสมากขึ้นที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้กับห้องปฏิบัติการต่างๆ ทั่วโลก การเข้าถึงเครือข่ายระดับโลกนี้ช่วยให้องค์กรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับด้านเวชศาสตร์ชันสูตรที่ทันสมัย

ยิ่งไปกว่านั้น MEDLATEC ยังสามารถเข้าร่วมในโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ/การประเมินคุณภาพภายนอก (PT/EQA) ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาก่อน กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้พวกเขาได้ค้นพบข้อบกพร่องและปรับปรุงขั้นตอนการทดสอบ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการดำเนินงานด้วยมาตรฐานคุณภาพสูงสุดอย่างสม่ำเสมอ

เปิดรับทักษะใหม่ๆ เพื่อพร้อมรับอนาคตของห้องปฏิบัติการ

ตลอดกระบวนการรับรองคุณภาพ ทีมงานของ MEDLATEC ได้รับทักษะและข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถส่งมอบผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือ และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาท้าทายในอนาคต ตัวอย่างเช่น checklists ของ CAP ช่วยให้พวกเขาเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและความสำคัญของการประกันคุณภาพได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังค้นพบว่าการทำงานเป็นทีมและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถผลักดันให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานทันกำหนดเวลา และผ่านการตรวจรับรอง ในที่สุดพวกเขาก็ได้เรียนรู้ว่าระบบการทำงานของพวกเขาจะทํางานได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจวิธีการจัดเตรียมเอกสารและกระบวนการขั้นตอนในห้องปฏิบัติการ

สำหรับห้องปฏิบัติการอื่นๆ ที่ต้องการการรับรองคุณภาพจาก CAP นั้น ดร. Que รับรองว่าไม่เพียงแต่คุณภาพการทดสอบจะเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ประสบการณ์และความรู้ของเจ้าหน้าที่ก็จะเพิ่มพูนขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้การมีห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพสูงที่ได้รับการรับรองอาจช่วยโน้มน้าวใจผู้ที่ยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับการขอรับการรับรองคุณภาพอีกด้วย นอกเหนือจากการยอมรับในระดับสากลในเรื่องของการทดสอบโควิด-19 แล้ว โรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่งได้ยื่นข้อเสนอทำสัญญากับ MEDLATEC เพื่อรับบริการด้านห้องปฏิบัติการ และ MEDLATEC ก็ได้รับความไว้วางใจอย่างมาก จากพันธมิตรที่มีอยู่เดิม

ในอนาคต ทางทีมงานวางแผนที่จะตรวจติดตามและวัดผลการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถส่งมอบการดูแลที่มีคุณภาพสูงสุดให้แก่ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและทำให้ห้องปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นที่ชัดเจนว่าแผนกอื่นๆ มีความเชื่อมั่นในการทดสอบของเรามากขึ้น และรู้สึกมั่นใจกับผู้ป่วยมากขึ้นเนื่องจากสามารถเข้าถึงการบริการที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก CAP

ดร. Trinh Thi Que, PhD ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ MEDLATEC